масло, платно 55/46

масло, платно 30/30

масло, платно 55/46

масло, платно 17/24

масло, платно 41/33

масло, платно 30/30

масло, платно 41/33

масло, платно 41/33

масло, платно 24/24

масло, платно 41/33

масло, платно 41/33

масло, платно 41/33

масло, платно 81/65

масло, платно 30/25

масло, платно 25/30

масло, платно 41/33

масло, платно 25/30

масло, платно 24/37

масло, платно 30/30

масло, платно 27/35

масло, платно 30/30

масло, платно 27/35

масло, платно 27/35

масло, платно 25/30

масло, платно 25/30

масло, платно 27/35

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 22/27

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 19/24

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 22/27

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 35/35

масло, платно 30/30

масло, платно 55/46

масло, платно 35/35

масло, платно 22/27

масло, платно 22/27

масло, платно 22/27

масло, платно 22/27

масло, платно 35/35

масло, платно 24/24

масло, платно 24/24

масло, платно 24/24

масло, платно 35/35

масло, платно 24/24

масло, платно 24/24

масло, платно 33/41

масло, платно 35/35

масло, платно 33/41

масло, платно 81/65

масло, платно 41/33

масло, платно 35/35

масло, платно 55/46

масло, платно 81/65

масло, платно 35/35

масло, платно 70/50

масло, платно 100/61

масло, платно 46/55

масло, платно 81/65

масло, платно 55/46

масло, платно 50/40

масло, платно 55/38

масло, платно 55/46

масло, платно 55/46

масло, платно 50/40

масло, платно 30/30

масло, платно 50/40

масло, платно 41/33

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 34/34

масло, платно 30/30

масло, платно 61/46

масло, платно 56/38

масло, платно 55/46

масло, платно 55/46

масло, платно 70/40

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 41/33

масло, платно 50/40

масло, платно 41/33

масло, платно 24/24

масло, платно 35/35

масло, платно 46/38

масло, платно 55/46

масло, платно 41/33

масло, платно 41/33

масло, платно 41/33

масло, платно 41/33

масло, платно 41/33

масло, платно 41/33

масло, платно 41/33

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 27/35

масло, платно 30/30

масло, платно 25/30

масло, платно 27/35

масло, платно 27/35

масло, платно 30/30

масло, платно 27/35

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 19/24

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 30/30

масло, платно 41/33

масло, платно 35/35

масло, платно 24/24

 © 2016 Петя Хинкова

откупена от Община Пловдив по време на Годишната изложба на ДПХ - декември, 2010 /¹ 252/ - масло, платно 55 x 46